Bestofclip.com Turn Light to Dark

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี - ดนตรีบำบัดความเครียดดดด

Download

Info

Description :

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี บำบัดความเครียดด้วยดนตรีบำบัด ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ ลดความวิตกกังวล รวมทั้งยังกระตุ้นประสาทสัมผัส การรับรู้ เสริมสร้างสมาธิอีกด้วย

Published:

9 November, 2017